Filiale ASTR


Filialele sunt infiintate prin hotararea Adunarii Generale a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania si reunesc membrii Academiei dintr-o zona teritoriala cu pondere stiintifica.

Filialele sunt destinate sa indeplineasca obiectivele Academiei in zona respectiva, in colaborare cu sectiile de specialitate.

Structura, organizarea si atributiile filialelor sunt aprobate de Adunarea Generala la propunerea Prezidiului.

Filialele sunt organizate teritorial ca unitati fara personalitate juridica si sunt subordonate direct Prezidiului Academiei si infiintate prin hotararea Adunarii Generale.

Prezidiul Academiei poate aproba, la propunerea filialelor, comisii de specialitate.

Filialele isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Prezidiul Academiei.