Conferinţa internaţională Istorie și Tehnologie la Marea Neagră

 • Data desfasurarii: 12.09.2014
 •   Locul desfasurarii: Campusul Universității Ovidius din Constanța, România
 • Responsabili: Universitatea Ovidius din Constanța, Societatea Română de Grafică Iniginerească (SORGING), Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Asociaţia PACES
 • Download document:

  Conferinţa internaţională

  Istorie și Tehnologie la Marea Neagră

  ISTM 12-13 Septembrie 2014

  Realități și perspective socio-istorice și tehnologice la Marea Neagră

  Organizatori: Universitatea Ovidius din Constanța, Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING), Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Asociaţia PACES. 

  Sub egida Academiei Române prin Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), a Academiei de științe Tehnice din România (ASTR), a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR), Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR).           

  Scop: lărgirea cunoaşterii asupra influenţei pe care dezvoltarea tehnologică a adus-o şi o aduce asupra vieţii din Dobrogea și zonele limitrofe, din perspectivă istorică şi social economică. Crearea de relaţii de colaborare între specialităti, avizarea edililor asupra tendinţelor impactului tehnologic, dezvoltarea locală şi în context regional. Publicarea şi diseminarea largă a celor mai semnificative contribuţii la această cunoaştere şi la elaborarea soluţiilor pentru dezvoltare sustenabilă în regiune.

  Taxe de participare:

  Participant – autor corespondent - cu lucrare (Participarea la cocktail-ul de primire, mapă, ecuson, 1 volum tipărit, pauzele de cafea și un loc la dineul oficial): 250 RON

  Coautori, alții decât autorul corespondent (ecuson,  participarea la cocktail-ul de primire, pauzele de cafea și un loc la dineul oficial.): 200 RON

  Studenți, masteranzi, doctoranzi, autori cu prezentare (ecuson, participarea la cocktail-ul de primire, mapă, 1 volum tipărit), pauzele de cafea și un loc la dineul oficial): 150 RON

  Studenți, masteranzi, doctoranzi, coautori fără prezentare (ecuson, participarea la cocktail-ul de primire, pauzele de cafea și un loc la dineul oficial): 100 RON

  Persoanele însoțitoare pot participa la evenimentele sociale plătind exclusiv contravaloarea acestora, în lei, la secretariatul conferinței.

  Limbă de prezentare: engleză, franceză. Prezentările în limba româna sunt acceptate și beneficiază de translator

  Publicare: revista JIDEG - publicație indexată Index Copernicus, DOAJ - Directory of Open  Acces Journals, EBSCO - Publishing  "Coverage List", ProQuest, SCOPUS

  Pentru a fi publicată în cadrul ISTM, o lucrare trebuie: să raporteze cercetări originale, care nu au fost publicate anterior sau care nu se află în așteptare spre publicare în altă parte, să fie acceptată de comisia de recenzie științifică, să respecte formatul  și termenele de predare impuse, să figureze cu o taxă de participare plătită pentru autorul corespondent, să fie prezentată în lucrările secțiunilor sau plen.

  Perioadă de desfăşurare:  12-13 septembrie 2014, Campusul Universității Ovidius din Constanța, România.

  Termene limită: 

  1 iunie lucrarea în extenso, in format electronic

  16 iunie: rezultatele recenziilor și începerea înscrierilor online

  23 iunie: lucrarea formatată electronic pentru tipar

  7 iulie: ultima zi de plată a taxei de participare

  Programul general al manifestării:

  Joi seara, 11 septembrie – Cocktail pentru primirea participanților

  Vineri, 12 septembrie, deschiderea oficială, lucrări pe secțiuni, Dineu

  Sâmbătă, 13 septembrie, prezentări pe ateliere de lucru și program social

  Temele conferinței

  SECȚIUNEA 1 TEHNOLOGIE ȘI SOCIETATE

  Determinism tehnologic

  Perspective istorice asupra evoluţiei tehnologiei în arealul Mării Negre

  Tendințe în conștientizarea socială 

  SECȚIUNEA 2 INFRASTRUCTURĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORT NAVAL

  Infrastructură și construcții

  Amenajări şi operare portuară

  Construcţii şi exploatări navale

  Transportul naval

  Impactul asupra mediului 

  Tendinţe de dezvoltare

  Inovare, cooperare regională; învătământul tehnic şi formare profesională; instrumente de finanţare, bune practici de politici locale.

  SECȚIUNEA 3 ENERGIE ȘI RESURSE ÎN AREALUL MĂRII NEGRE

  Petrochimie

  Energetica

  Resurse naturale

  Impactul asupra mediului 

  SECȚIUNEA 4 TEHNICĂ APLICATĂ ÎN AREALUL MĂRII NEGRE

  Tehnologii avansate în științele vieții  

  Tehnică şi strategie militară

  Impactul asupra mediului 

  Tendinţe în dezvoltarea ştiinţelor aplicate şi tehnologiei

  Inovare, cooperare regională; învătământul tehnic şi formare profesională; instrumente de finanţare, bune practici de politici locale 

  Mai multe detalii gasiti in documentul atasat si pe site-ul SORGING.