ADUNAREA GENERALA DIN DATA DE 16 MAI 2018

 • Data desfasurarii: 16.05.2018
 •   Locul desfasurarii: Sala - „I. Gh. Duca”, din Bd.Dacia nr.26
 • Responsabili: ASTR
 • Download document:

   Stimați colegi,

   

  Ca urmare a Hotărârilor adoptate în Ședința de Prezidiu din data de 18.04.2018, vă comunicăm Ordinea de zi a Adunării Generale din data de 16.05.2018 și Informații cu privire la candidatura pentru ocuparea unei funcții de conducere.

  Rugăm insistent, ca membri titulari și corespondenți să participe la lucrările Adunării Generale pentru a se asigura cvorumul, conform art. 24 (1) din Legea nr. 230/2008.

  La Adunarea Generală, sunt invitați membri de onoare și membri asociați.

  Se va purta costumul Academiei iar maistrul croitor va fi prezent pentru noi comenzi. 

  Vă rugam să confirmați prezența până la data de 14.05.2018,  la telefon nr. 021 316 89 93 / 021 316 89 94 sau la adresa de e-mail: [email protected] sau [email protected].

   

  Cu stimă,

  Președinte,

  Mihai MIHĂIȚĂ

   

   

  ORDINEA DE ZI,

  a Adunării generale a Academiei de Științe Tehnice din România din data de 16 mai 2018, ora 9,30 – Sala – „I. Gh. Duca”, din Bd. Dacia nr.26

   

  9:30 -10:00 – Înregistrarea participanților

   

  10:00 – Deschiderea lucrărilor

               Validarea conducerilor  secțiilor și filialelor

   

   

  10:15 – Alegerea de noi membri corespondenți, de onoare și titularizări

  11:15 -  Prezentarea dării de seamă și a programului de activități

  -         Prezentarea bilanțului de venituri și cheltuieli pe 2017 și prevederile pentru 2018.

  12:00 – Discuții

  13:00 – 13:45 – Pauză

  13:45 – Discuții (continuare) și aprobarea materialelor prezentate

  14:00 – Alegerea conducerii ASTR

  15:30 – Încheierea lucrărilor

   

  Participă membrii titulari, corespondenți,  și ca invitați, membri de onoare și membri asociați.

   

   

   

  INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚII LA ALEGEREA CONDUCERII  ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA

  Structura prezentării pentru candidații ce aspiră la o funcție de conducere a Academiei de Științe Tehnice din România pentru mandatul 2018-2022 *

   

  Nume și prenume – funcția pentru care candidează

  -          Activitatea profesională, științifică, tehnică și managerială

  -          Activitatea desfășurată în cadrul ASTR

  -          Ce intenționează sa facă în funcția pentru care își declară intenția de a candida, în calitate de:

   

  PREȘEDINTE

   

  -          Dezvoltarea activității ASTR privind implicarea activă în viața științifică, națională și internațională

  -          Creșterea vizibilității și afirmarea publică a ASTR și a membrilor săi

  -          Asigurarea condițiilor materiale privind funcționarea normală a Academiei

   

  VICEPREȘEDINTE

   

  -          Participarea explicită la desfășurarea și dezvoltarea activității ASTR

  -          Implicarea efectivă pentru îmbunățirea activității secțiilor și filialelor

  -          Contribuția eficientă în desfășurarea activității Prezidiului

   

  SECRETAR GENERAL

   

  -          Îmbunătățirea colaborării dintre secții, filiale și aparatul de lucru din cadrul ASTR

  -          Participarea efectivă la activitățile cu caracter organizatoric din cadrul Academiei și de colaborare cu instituții academice, asociații profesionale din țară și străinătate

  -          Dezvoltarea site-ului, element esențial în promovarea acțiunilor ASTR

  -          Colaborarea cu membrii din Prezidiu, cu secțiile, la desfășurarea activităților Academiei.

   

  *

  -          Pot participa numai membri titulari, conform art. 25 lit. e din Legea nr. 230/2008.

  -          Prezentările candidaților vor fi transmise pe adresa de e-mail: [email protected] sau [email protected] până la data de 6 mai 2018, ora 12,00 și vor cuprinde maximum 2 pagini. Fiecare prezentare va fi postată pe site-ul ASTR.

  La Adunarea Generală de alegeri, fiecare candidat va avea la dispoziție maximum 5 minute pentru a se prezenta. Participarea la alegeri este condiționată de depunerea candidaturii până la data menționată - 6 mai 2018, ora 12,00.