A XX a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ COMPORTAREA “IN SITU” A CONSTRUCŢIILOR

 • Data desfasurarii: 08.10.2014
 •   Locul desfasurarii: Universitatea “Transilvania” Braşov, Aula MAGNA “Sergiu Chiriacescu”, str. Iuliu Maniu nr. 47A
 • Responsabili: ASTR, Universitatea “Transilvania” Braşov
 • Download document:

  PROGRAM FINAL / FINAL PROGRAM 

  LOCUL ÎNTÂLNIRII / VENUE: 

  Universitatea “Transilvania” Braşov, Aula MAGNA “Sergiu Chiriacescu”, str. Iuliu Maniu nr. 47A (zona centrală a municipiului Braşov) / “Transilvania” University of Braşov, Aula MAGNA “Sergiu Chiriacescu” no. 47A Iuliu Maniu street (central area of the Braşov municipality). 

   

  COMITETUL ŞTIINŢIFIC de ONOARE / HONORARY SCIENTIFIC COMMITTEE 

  - acad. prof. em. ing. Panaite MAZILU – DHC, membru de onoare al Academiei Romane, membru ASTR; 

  - prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN – Rector al Universităţii "Transilvania" din Braşov, ROMÂNIA; 

  - dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – Preşedinte de onoare CNCisC; 

  - prof. dr. ing. Horea SANDI – DHC, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din ROMÂNIA; 

  - prof. dr. ing. Ioan TUNS – Universitatea "Transilvania" din Braşov, Decan al Facultăţii de Construcţii, ROMÂNIA. 

  COMITETUL ŞTIINŢIFIC / SCIENTIFIC COMMITTEE 

  - prof. dr. eng. György L. BALÁZS – Universitatea de Tehnologie şi 
  Economie, Prodecan Facultatea de Inginerie Civilă, 
  Budapesta,UNGARIA; 
  - prof. dr. ing. Radu BĂNCILĂ – Universitatea Politehnică Timişoara, 
  ROMANIA; 
  - prof. ing. Ján BUJŇÁK – Universitatea Žilina, Facultatea de Inginerie 
  Civilă, SLOVACIA; 
  - prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU – Membru coresp. al Academiei 
  de Ştiinţe Tehnice din Romania; 
  - dr. ing. Octavian COŞOVLIU – Vicepreşedinte de onoare CNCisC, 
  membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania; 
  - prof. dr. ing. Radomir FOLIC – Universitatea Novi Sad, Facultatea de 
  Ştiinţe Tehnice, SERBIA; 
  - prof. dr. ing. Dan FRANGOPOL – Universitatea Lehigh, Facultatea de 
  Inginerie Civilă; Centrul pentru Tehnologii Avansate, Bethlehem, USA; 
  - dr. ing. Emil Sever GEORGESCU – Vicepreşedinte CNCisC, Director 
  Ştiinţific URBAN - INCERC Bucureşti, ROMÂNIA; 
  - prof. dr. ing. Mihai ILIESCU – Preşedinte Senat Universitatea Tehnică Cluj 
  Napoca, ROMÂNIA; 
  - prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI – Universitatea Politehnică Timişoara, 
  Decan al Facultăţii de Inginerie Civilă, ROMÂNIA 
  - prof. dr. eng. Giorgio MALERBA – Politecnico di Milano, Depart. 
  Structural Eng., ITALIA; 
  - dr. ing. Andrei MIHALIK – Universitatea Oradea, ROMÂNIA; 
  - prof. dr. ing. Traian ONEŢ - Universitatea Tehnică Cluj Napoca, membru 
  al Academiei de Ştiinţe Tehnice din ROMÂNIA ; 
  - dr.ing. Zoltán ORBÁN – Universitatea Pécs, Depart. Structural Eng., Ing 
  Şef Poduri, MAV Ministerul Căilor Ferate, UNGARIA; 
  - prof. dr. ing. Hugo Corres PEIRETTI – Politechnica de Madrid, president 
  FHECOR (ingenieros consultores), SPANIA; 
  - dr. ing. Ioan PEPENAR – Cercetător Ştiinţific ICECON Bucureşti, 
  ROMÂNIA; 
  - dr. ing. Victor POPA – Preşedinte CNCisC, vicepreşedinte CONSITRANS, 
  membru coresp. al Academiei de Ştiinţe Tehnice, Bucureşti, ROMÂNIA ; 
  - prof. dr. ing. Dan STEMATIU – Universitatea Tehnică de Construcţii, 
  Preşedinte Secţia C&U în cadrul Academiei de Ştiinţe Tehnice, Bucureşti, 
  Romania; 
  - prof. dr. ing. Bratislav STIPANICI – Universitatea din Belgrad, SERBIA; 
  - prof. dr. ing. Kostadin Hristev TOPUROV – Universitatea din Sofia, 
  BULGARIA;  
  - prof. dr. ing. Nicolai ŢOPA – Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 
  Romania ; 
  - conf. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU – Universitatea 
  "Transilvania" din Braşov, Prodecan Facultatea de Construcţii, 
  ROMÂNIA. 
   
  COMITETUL de ORGANIZARE / ORGANIZING COMMITTEE
   
  - dr. ing. Victor POPA – preşedinte / chair (CNCisC); 
  - conf. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU – vicepreşedinte / co-chair 
  (UTBv); 
  - ing. Rodica PARASCHIV – membru / member (CNCisC); 
  - ing. Avram CONŢIU – membru / member (PRINFO – Braşov); 
  - ing. Liliana HORGA – membru / member (Primăria Braşov / Braşov City-Hall); 
  - ing. Sorina FAKO – membru / member (CNCisC); 
  - th. Georgeta CHERCIU – membru / member (CNCisC). 
  Pentru detalii va rugam consultati documentul atasat.