Prof.univ.dr.ing. Dimitrie Alexa

357

  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electronică, Automatică
  •  05 noiembrie 1938

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alexa Dimitrie, n. 5 noiembrie 1938, Cernauţi, Bucovina, absolvent a Inst. Politehnic Iaşi (1960), specializarea electromecanică, doctor inginer (din 1975), profesor (1990 – 2008) şi decan (1992 – 2000) la Facultatea de Electronică si Telecomunicaţii din Iaşi.A efectuat activităţi didactice, studii şi cercetări în domeniile Tehnicii Microundelor şi a Electronicii de putere, publicând peste 180 de lucrări în ţară şi străinatate (din care 42 în reviste cotate ISI, de ex.: IEEE Trans. on Industr. Electronics, Electronics Letters, IEE Proc. EPA, Archiv fur Elektrotechnik, Electrical Enginnering, ETEP, ETZ şi 6 cărţi. A primit premiul Aurel Vlaicu (1991) şi premiul Constantin Budeanu (2006), din partea Academiei Române. De asemenea, a primit premiul OPERA OMNIA din partea CNCSIS (2006). Este Senior Member al Institution of Electrical and Electronics Engineers (din 1995).

Curriculum Vitae

1. Date de identificare personală

Alexa Dimitrie

Cernăuţi, 5.11.1938

Iaşi

2. Studii

Institutul Politehnic Iaşi (1955-1966)

3. Activitate profesională

5 ani proiectant, 5 ani cercetător, şef lucrări (1972), conferenţiar (1981), profesor(1990)

4. Activitate ştiinţifică

(Se anexează lista de lucrări)

• 6 cărţi şi monografii

• 45 în reviste cotate ISI

• 10 în reviste cotate BDI

• 140 la conferinţe din ţară şi străinătate

• 4 brevete de invenţii

5. Activitate tehnică

3 produse concepute şi introduse în fabricaţie

6. Recunoaştere naţională

• 8 ani decan (1992-2000)

• 10 ani şef de catedră

• Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române

• Premiul „Opera Omnia” în 2006

7. Recunoaştere internaţională

Am primit 174 de citări până la 1.02.2014

Am indicele “h” egal cu 8

Senior Member IEEE din 1997