Prof. univ. dr. ing. DHC Mihail Ioan Abrudean

364

  • MEMBRU DE ONOARE
  • Electronică, Automatică
  • 08.11.1947
  • E-mail:mihai.abrudean@aut.utcluj.ro

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Locul de muncă:Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică, Cluj-Napoca,Str. Barițiu 26-28
Studii și titluri științifice:
 –Liceul “Petru Span” din Baia de Arieș (1958-1965);
-Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Cluj (1965-1970)
-Doctor inginer (1981) Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, cond. ştiinţ. Acad. Marius Peculea;
–Conducător doctorat (2004-prezent) 18 teze de doctorat finalizate
-Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea (2014) și al Universității din Alba-Iulia (2014);
-Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România (2019)

Funcții didactice și de cercetare:
– 1970–1994: Cercetator științific principal gr. III si gr. II, IFA Cluj; Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară Cluj-Napoca,Cadru didactic asociat al Dep de Automatică (1982-1994);
– 1994-2019:Conferenţiar univ.(1994) şi profesor (1998);Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
-2000-2016: membru în Consiliul Facultății și în Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca;
– 2000-2008: Prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare;
– 2008 –2012: Prorector didactic al Universității Tehnice din Cluj-Napoca;
– 2012 – 2016:Vicepreşedinte al Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca;

Competențe profesionale:
– teoria sistemelor şi reglare automată;
-controlul proceselor de separare izotopică (deuteriu, uraniu, izotopi stabili)
– energetica nucleară;
– modelarea, simularea și controlul proceselor industriale;

Cursuri predate:Conducerea proceselor industriale, Controlul avansat al proceselor neconventionale, Electronica și automatizare,Teoria sistemelor și automatizare.

Competențe organizatorice:
– Organizator al Conferinţelor Internaţionale: ITIM 1972 – 1982; UTCN: general vice-chair IEEE- TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics-AQTR 1996-2004(IEEE-BDI) 2006-2018 (ISI WoS); chair IFAC ICPS – 2007, 2013;ETS 2015;
– membru în Comitetul IFAC TC 6.3;Power and Energy Systems (2008);
-membru IEEE (1996) ;
-membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (1994);
– membru în Comitetul științific al revistelor: ACAM; JCSCS; Acta Tech.Napocensis Cluj;
-profesor Bologna 2014;
-premii intenaţionale „Meritorious ServiceAward”, IEEE Computer Society (2015);

Publicatii:
– 15 cărţi în edituri naţionale şi internaţionale, 268 articole (ISI:150; BDI:16 ; CNCSIS: 9, conferinţe internaţionale: 49, conferinţe naţionale: 44);
– 5 brevete de invenţie aplicate;
– 857 citări bibliografice (Google Academic) din care 476 în cărți și lucrări ISI;
– h – index 5 (Web of Science),13 (Google Academic), 13 (Scopus

Realizări importante:
-109 contracte de cercetare câştigate în competiţie din care: 28 ca director de proiect (Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară, CNCSIS, CEEX, Parteneriate), director 4 proiecte europene FSE (POSDRU), 21 tehnologii noi elaborate, omologate sau brevetate ;
-Tehnologii şi instalaţii pilot productive pentru producerea apei grele, hexafluorura de uraniu și a izotopilor stabili15N ;18O ; 13C (70 K), compuși marcați cu izotopi stabili;
-Tehnologie și instalaţii pentru recuperarea vaporilor de D2O din atmosfera reactorului CANDU;
-Laser în impulsuri de mare putere, cu dioxid de carbon, azot, heliu, (frecvența de repetiție a impulsurilor reglabilă între 1-100 Hz, 25 Mw/impuls);
-Electrolizor pentru producerea fluorului gazos;
-Elemente de automatizare specializate pentru lucru la temperaturi joase (70K).