Prof.univ.dr.ing. Cezar Mereuță

368

  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  12 aprilie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada: Din Septembrie 2014 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Cercetător asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Modelare Macroeconomică al Academiei Române
Perioada: Din Septembrie 2012 – Septembrie 2014
Funcţia sau postul ocupat: Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului: Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române
Perioada: Din August 2010 – Septembrie 2012
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generală a activităţii
Numele şi adresa angajatorului Centrul Român de Modelare Economică
Perioada: Din Ianuarie 2000 – August 2010
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi elaborarea de proiecte de modelare şi analiză economică
Numele şi adresa angajatorului Centrul Român de Modelare Economică Bucureşti
Perioada: Septembrie 1999 – Iulie 2006
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (Ord. MEN nr. 3782-10.05.1999)
Activităţi şi responsabilităţi principale Titularul cursurilor: ”Analiza diagnostic a societăţilor comerciale” şi „Simularea deciziilor
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Piteşti – Facultatea de Management Piteşti
Perioada: Septembrie 1996 – Iulie 1999
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar (Ord. MEN nr. 4257/407-1996)
Activităţi şi responsabilităţi principale Titularul cursului: ”Analiza diagnostic a societăţilor comerciale”
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti
Perioada: Mai 1997 – Decembrie 1999
Funcţia sau postul ocupat: Director General
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea şi realizarea lucrărilor de cercetare în domeniul microeconomic, cu precădere în sectorul industriei prelucrătoare
Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti
Perioada: Din August 1996 – Decembrie 1999
Funcţia sau postul ocupat: Director
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea generală a activităţii
Numele şi adresa angajatorului: Revista Microeconomia Aplicată
Perioada: Iunie 1993 – Aprilie 1997
Funcţia sau postul ocupat: Director Ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea proiectelor de analiză diagnostic a societăţilor comerciale şi realizarea de lucrări de cercetare în domeniul microeconomic
Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti
Perioada: Mai 1992 – Iunie 1993
Funcţia sau postul ocupat: Expert
Activităţi şi responsabilităţi principale: Consultanţă în management
Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti
Perioada: Februarie 1991– Aprilie 1992
Funcţia sau postul ocupat: Director General
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor societăţii comerciale
Numele şi adresa angajatorului: S.C. ROCAR SA Bucureşti
Perioada: Ianuarie 1990 – Ianuarie 1991
Funcţia sau postul ocupat: Director Tehnic
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea tuturor compartimentelor tehnice ale societăţii comerciale
Numele şi adresa angajatorului: S.C. ROCAR SA Bucureşti
Perioada: Septembrie 1987 – Decembrie 1989
Funcţia sau postul ocupat: Şef Secţie Cercetare – Proiectare
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor de dezvoltare, consumuri specifice de materii prime, materiale şi energie, de proiectare a produselor speciale
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti
Perioada: Din Septembrie 1981 – Iunie 1989
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Catedra Economie şi organizarea întreprinderii
Numele şi adresa angajatorului: Institutul Politehnic Bucureştiâ
Perioada: Iunie 1981 – Septembrie 1987
Funcţia sau postul ocupat: Şef Atelier Proiectare
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor privind consumurile specifice de materii prime, materiale şi energie
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti
Perioada: Septembrie 1961 – Iunie 1981
Funcţia sau postul ocupat: Şef Secţie Mecano-Energetic
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor mecano-energetice
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti
Perioada: Septembrie 1958 – Septembrie 1961
Funcţia sau postul ocupat: Inginer stagiar
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea atelierului energetic
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti


STUDII

Perioada: Martie 1966 – Iunie 1972
Calificarea / diploma obţinută: Doctor în ştiinţe tehnice
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Teza: Criterii electroenergetice în conducerea proceselor de producţie discontinue
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:Institutul Politehnic Bucureşti
Perioada: Septembrie 1953 – Iulie 1958
Calificarea / diploma obţinută: Inginer
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Teoria sistemelor. Coordonarea subsistemelor de producţie, transport şi utilizare a energiei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:Institutul Politehnic Bucureşti