Ing. Alexandru Blemovici

500

  • MEMBRU ASOCIAT
  •      Știința și ingineria materialelor
  •  www.schaeffler.ro
  •  16 februarie 1967

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada: Din 2003 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat: Administrator societate & Director general
Activităţi şi responsabilităţi principale: Management fabrică
Numele şi adresa angajatorului: S.C. Schaeffler România S.R.L., Aleea Schaeffler nr. 3, Cristian, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie industrială: componente auto şi rulmenţi pentru aplicaţii industriale

Perioada: Din 1995 până în 2003
Funcţia sau postul ocupat Administrator societate & Director general
Activităţi şi responsabilităţi principale: Management
Numele şi adresa angajatorului: Freshtex Textile Finishing S.R.L.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Servicii industriale textile

Perioada: Din 1991 până în 1995
Funcţia sau postul ocupat: Inginer proiectant
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului: Uzina Tractorul Braşov
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie auto


STUDII

Perioada: Din 1993 până în 1995
Calificarea / diploma obţinută: Curs postuniversitar
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Program training de inginerie economică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Carl Duisberg Gesellschaft / Kloeckner & Co AG, Duisburg, Germania

Perioada: Din 1986 până în 1991
Calificarea / diploma obţinută: Diplomă universitară inginer
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Facultatea TCM (Tehnologia Construcţiilor de Maşini)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:Universitatea „Transilvania” din Braşov